Asset Publisher Asset Publisher

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)

Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnianych oraz problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla powodują, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii ( w skrócie OZE ). Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermii lub biomasy, jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. W związku z tym wspieranie rozwoju tych źródeł staje się coraz większym wyzwaniem dla niemalże wszystkich państw świata.

Pompy ciepła to ochrona środowiska i naturalnych zasobów ziemi !

            W trosce o ochronę środowiska oraz naturalne zasoby ziemi zastosowaliśmy w budynku biura nadleśnictwa pompy ciepła. Pompy ciepła w okresie zimowym bardzo efektywnie ogrzewają budynek oraz przygotowują ciepłą wodę, zaś w sezonie letnim zapewniają jego chłodzenie. Pompa ciepła nic nie spala, nie wydziela żadnych zanieczyszczeń, dzięki temu przyczyniamy się bezpośrednio do oczyszczenia powietrza we własnej okolicy. Pompy ciepła nie wydzielają również dwutlenku węgla powodującego efekt cieplarniany.

Ogrzewanie pompą ciepła = Wydajność + Wytrzymałość + Redukcja emisji CO2

       Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych systemów ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Niezależnie od pory roku wykorzystują one ciepło zgromadzone w ziemi, powietrzu atmosferycznym czy wodach gruntowych, które dostępne są bezpłatnie i w nieograniczonej ilości. W ten sposób, możemy zarówno ogrzewać budynek i np. przygotować ciepłą wodę użytkową. Wykorzystując w ten sposób naturalne źródła energii oszczędzamy zasoby naturalne oraz chronimy środowisko poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

 

POMPY CIEPŁA DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

      Również w leśniczówkach: Kwasówka, Budzisk, Bogusze, Dąbrowa i Szyndziel zastosowaliśmy alternatywne rozwiązania dla tradycyjnych źródeł energii tj. węgiel kamienny czy drewno, instalując pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.

      Pompa ciepła w przeciwieństwie do konwencjonalnych metod grzewczych, jest nowoczesnym urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie energii cieplnej nagromadzonej w środowisku naturalnym. Przeznaczona jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponadto „zużyte" ochłodzone powietrze wprowadzane do mieszkania może stanowić naturalną klimatyzację budynku. Pompa posiada tę zaletę, że 75% potrzebnej do celów grzewczych energii cieplnej czerpie bezpłatnie ze swego naturalnego otoczenia, a pozostałe 25% stanowi energia elektryczna do napędu pompy. W ten sposób woda jest gotowa do użytku przez cały czas. W okresie letnim urządzenie do produkcji ciepłej wody pobiera energię cieplną z powietrza, zimą zaś ciepłą wodę otrzymujemy z instalacji centralnego ogrzewania budynku.

Z pompą ciepła chronimy środowisko oraz zapewniamy korzystny mikroklimat służący naszemu zdrowiu!