Asset Publisher Asset Publisher

XXIII Rejs Żeglujących Leśników

 

Celem Regat jest popularyzacja żeglarstwa jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia, promocja żeglarstwa i integracja wśród pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Zgłoszenia

W związku z organizacją „XXIII Regat Żeglarskich Leśników" w oparciu o Decyzję nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lutego 2024 r. i zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zgłoszenia udziału w Regatach, mogą być dokonywane wyłącznie poprzez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w formie listy uczestników podpisanej przez kierownika zgłaszającej jednostki organizacyjnej (Załącznik nr 1) oraz pełnomocnictwa kierownika jednostki zgłaszającej udzielone Nadleśniczemu Nadleśnictwa Maskulińskie do zawarcia umów na obsługę imprezy przez podmiot zewnętrzny (Załącznik nr 5).

Zgłoszenia i pełnomocnictwa należy przysyłać do dnia 15.07.2024 r. w formie skanu wyłącznie na adres mailowy Nadleśnictwa Maskulińskie e-mail: roza.krasinska@bialystok.lasy.gov.pl, tytułem: „XXIII Rejs Żeglujących Leśników”.

Liczba miejsc w Regatach jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Różą Krasińską-Pyrdoł, tel.: 505 512 122 lub zastępcą nadleśniczego Rafałem Sienkiewiczem, tel.: 87 424 16 00, adres e-mail: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl.

Miejsce organizacji wydarzenia - Jezioro Nidzkie. For. Marcin Czaplicki

Zapraszamy do zapisów!