Asset Publisher Asset Publisher

Dzień wolny

31 maja 2024 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Nadleśnictwa Czarna Białostocka

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarna Białostocka z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Nadleśnictwa Czarna Białostocka (NK.151.4.2024) - dzień 31 maja 2024 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Nadleśnictwa Czarna Białostocka w zamian za pracującą sobotę 08.06.2024r.