Asset Publisher Asset Publisher

Rębnie ciągłe

W przypadku rębni ciągłej nie ma momentu jednoczesnego wycinania wszystkich drzew na danej powierzchni, a powstały drzewostan stanowi swoistą mozaikę drzew i grup drzew w różnym wieku.

     Narada w terenie to doskonały moment na dyskusję i wymianę doświadczeń, a także wypracowanie metod i sposobów wykorzystania rębni ciągłych w zagospodarowaniu lasu. Pierwsze lokalizacje miały typowo szkoleniowy charakter a w  dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach przyrodniczych i społecznych w większym stopniu realizują postulaty ochronne i społeczne leśnictwa wielofunkcyjnego. Do niedawna z takiego sposobu zagospodarowania korzystano w zasadzie tylko w przypadku drzewostanów jodłowych, jednak w związku z wejściem w życie nowych zasad hodowli lasu będziemy ją stosować również w drzewostanach sosnowych, szczególnie w lasach o dominującej funkcji społecznej.