Zanocuj w lesie

Programu „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Czarna Białostocka

Nadleśnictwo Czarna Białostocka należy do jednego z 46 nadleśnictw, które w 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”. Wyznaczona przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka strefa, to obszar ok. 1500 ha przeznaczony nie tylko dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale także tych osób, które chcą przeżyć przygodę i zanocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury i bez obaw o naruszenie Ustawy o lasach.  Dodatkowo w 2021 r. stajemy się miejscem kolejnego badania pilotażowego jakim jest dopuszczenie gotowania na kuchenkach gazowych.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru jest dostępny w plikach do pobrania poniżej,
  2. Na terenie nadleśnictwa nie ma wyznaczonych miejsc ogniskowych,
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem,
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu
  5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze: znajdziesz w załączniku mapkę z zaznaczonymi wydzieleniami  leśnymi . Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.
  6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin.
  7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów (dostępny również w plikach do pobrania) i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza na adres czarnabialostocka@bialystok.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi. 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Wojciech Rudnik, tel. 603 934 344, e-mail: wojciech.rudnik@bialystok.lasy.gov.pl

Serdecznie zapraszamy.