Asset Publisher Asset Publisher

CERTYFIKATY

Nadleśnictwa z terenu RDLP w Białymstoku otrzymały certyfikat PEFC dla zarządzanych przez siebie lasów.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że został jej przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1 obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP - Augustów, Bielsk, Borki, Czarna Białostocka, Czerwony Dwór, Dojlidy, Drygały, Ełk, Giżycko, Głęboki Bród, Gołdap, Knyszyn, Krynki, Łomża, Maskulińskie, Nowogród, Nurzec, Olecko, Pisz, Płaska, Pomorze, Rajgród, Rudka, Supraśl, Suwałki, Szczebra, Żednia oraz Waliły. 

 

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny na świecie. Organizacja ta ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji – obecnie 37 krajowych jednostek PEFC, certyfikowanych w tym systemie jest 303 747 440 ha lasów na świecie. Rada PEFC Polska działa przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Krajowe rady opracowują lokalne kryteria, które muszą być zatwierdzone przez PEFC Council w Genewie. Obecny standard został zatwierdzony w 2015 r.

Lasy zarządzane przez 28 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1.

Certyfikat PEFC jest gwarancją prowadzenia przez RDLP w Białymstoku trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko PUL dla Nadleśnictwa Czarna Białostocka

Informujemy, iż została opracowana "Prognoza oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Czarna Białostocka". Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa u pana mgr inż. Jakuba Kacprzaka bądź pod nr tel. 85 710 37 11.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji o stanie środowiska, w myśl ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199 poz. 1227), w Nadleśnictwie Czarna Białostocka jest mgr inż. Jakub Kacprzak tel.85 710 37 11 , e-mail: jakub.kacprzak@bialystok.lasy.gov.pl

resources-to-get