Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Czarna Białostocka
Nadleśnictwo Czarna Białostocka
85 710 33 80
85 710 37 06

ul. Marszałkowska 27

16-020 Czarna Białostocka

NIP: 542-030-42-93

 

EPUAP: /pgl_lp_0106/SkrytkaESP

 

 

SPRZEDAŻ DETALICZNA 

Tryb postępowania:

  1. Klient zainteresowany zakupem detalicznym kontaktuje się telefonicznie z osobą zajmująca się sprzedażą drewna:

- Iwona Tiszewska, Agnieszka Szumarska tel. 603 594 102, 85 710 37 12 lub z leśniczym (wykaz telefonów znajduje się na stornie internetowej nadleśnictwa),

- sadzonek Lechem Chwaszczewskim 603 594 115.

  1. Po uzgodnieniu ilości i rodzaju zamawianego surowca, leśniczy przekazuje telefonicznie dane dotyczące zakupu do osoby zajmującej się sprzedażą drewna w biurze Nadleśnictwa.
  2. Klient otrzymuje informację telefoniczną o kwocie do zapłaty.

Należności są przyjmowane jedynie bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy Nadleśnictwa Czarna Białostocka:

- 71 2030 0045 1110 0000 0072 7200

- 87 1020 1332 0000 1102 0917 7884


Tytuł przelewu: za drewno/sadzonki w detalu, imię i nazwisko oraz adres kupującego drewno. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Nadleśnictwa Czarna Białostocka.

  1. Nadleśnictwo wystawia fakturę tradycyjną której odbiór następuje po uzgodnieniu z leśniczym lub elektroniczną (przesyłana na wskazany adres e-mail). Po otrzymaniu dokumentu kupujący uzgadnia wywóz drewna z lasu lub odbiór sadzonek, ze szkółki leśnej.
Nadleśniczy
Andrzej Stobiński
85 710 33 80
Zastępca Nadleśniczego
Marcin Konik
85 710 33 80
Główny Księgowy
Katarzyna Pyczkowska
85 710 39 16
Inżynier Nadzoru
Przemysław Bielecki
85 710 37 14, 696 677 441
Inżynier Nadzoru
Marek Rogulski
85 710 37 11, 574 829 940
Sekretarz
Maciej Koperski
85 710 39 17, 603 391 503

Dział finansowo-księgowy

Joanna Chwaszczewska
Starszy specjalista ds. podatkowych
phone-abbreviation: 85 710 37 13
Dominika Rutkowska
Księgowy
phone-abbreviation: 85 710 37 13
Magdalena Koniecko
Księgowy
phone-abbreviation: 85 710 37 13
Maciej Chilimoniuk
Starszy księgowy
phone-abbreviation: 85 710 37 13

Dział administracyjno-gospodarczy

Piotr Rybarski
specjalista ds. budownictwa, administrator SILP i EZD
phone-abbreviation: 85 710 37 10, 721 376 764
Tomasz Gawrysiak
starszy referent
phone-abbreviation: 85 710 37 10, 730 169 393
Monika Szorc
specjalista ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 85 710 37 10
Monika Koperska
Sekretariat
phone-abbreviation: 85 710 33 80

Stanowisko ds. pracowniczych

Bożena Mołodziejko
Stanowisko ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 85 710 37 16, 601 414 188

Dział gospodarki leśnej

Agnieszka Szumarska
Specjalista SL ds. marketingu
phone-abbreviation: 85 710 37 12, 603 594 102
Iwona Tiszewska
Specjalista SL ds. marketingu
phone-abbreviation: 85 710 37 12, 603 594 102
Jakub Kacprzak
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania, urządzania lasu i LMN
phone-abbreviation: 85 710 37 11
Julita Żyndul
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 85 710 37 11
Iwona Kowalska
Specjalista SL ds. hodowli lasu, selekcji i nasiennictwa
phone-abbreviation: 85 710 37 09
Aneta Szymczyk
Specjalista SL ds. ochrony p.poż., łowiectwa, ochrony lasu
phone-abbreviation: 85 710 37 09, 507 322 765
Piotr Maciulewski
Starszy specjalista SL ds. pozyskania drewna
phone-abbreviation: 85 710 37 09
Katarzyna Rybarska
Specjalista SL ds. pozyskania drewna, lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
phone-abbreviation: 85 710 37 09
Rafał Frąckowiak
Starszy specjalista SL ds. pozyskania drewna, ochrony przyrody, certyfikacji
phone-abbreviation: 85 710 37 09, 530 478 684

Stanowisko ds. Edukacji

Wojciech Rudnik
Starszy specjalista SL ds. edukacji leśnej
phone-abbreviation: 85 710 37 18, 603934344

Posterunek Straży Leśnej

Wojciech Borys
Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 85 710 37 07, 603 594 116
Maciej Urban
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 85 710 37 07
Krzysztof Bosko
Starszy Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 85 710 37 07

Gospodarstwo Nasienno - Szkółkarskie

Lech Chwaszczewski
Leśniczy szkółkarz
phone-abbreviation: 85 710 37 01, 603 594 115
Beata Rutkowska
referent
phone-abbreviation: 85 710 37 01