Asset Publisher Asset Publisher

CODZIENNIE ZBIERAMY REKLAMÓWKI ŚMIECI!

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w akcji

"365 reklamówek śmieci"

 

Akcja to nie tylko konkretny efekt ekologiczny – zebranie śmieci z miejsc cennych pod względem przyrodniczym, turystycznym czy rekreacyjnym, ale także z miejsc mijanych codziennie - parków i zieleńców.  

Każdy może zebrać choć jedną reklamówkę śmieci i wpisać ją do licznika na www.365reklamoweksmieci.pl

 

Dla osób z terenu Nadleśnictwa Czarna Białostocka, które zbiorą największą ilość reklamówek przygotowaliśmy cenne nagrody!

 

Tytułowa reklamówka jest jedną z najgorszych plag ekologicznych. Rocznie na świecie produkuje się i wprowadza w obieg prawie 1 bilion plastikowych jednorazówek i reklamówek. Po wykorzystaniu powstaje z nich ok. 18 milionów ton odpadów. A jak długo używamy jedną reklamówkę? Średnio tylko 25 minut! Potem wyrzucamy.

Także znamienne jest to, iż nasza jednorazówka - reklamówka  swoją nazwę zawdzięcza reklamie. Czyż w naszych wyborach konsumenckich właśnie reklama, promocja, marketing nie skłaniają nas do postaw i wyborów budujących coraz większą górę, śmieci.

Dlatego akcja "365 reklamówek śmieci" jest okazją do promowania postawy EKO-KONSUMENTA, do mówienia o recyklingu i segregacji odpadów opakowaniowych

 

 

***

W Polsce na wysypiska trafia aż 70% śmieci. W Niemczech, Holandii czy Szwecji - tylko 1%. Czas na zmiany. Polacy też potrafią zmienić swoje nawyki i dostrzec, że im mniej opakowania na produkcie tym lepiej! Jak się tym zainteresować? Choć raz przyjrzeć się śmeciom krytycznym okiem.  Są niepotrzebne? Więc dlaczego JEST ICH TAK DUŻO?!

Rocznie po przeciętnym Europejczyku pozostaje ok. 502 kilogramów śmieci. Tylko 38 proc. z nich trafia na wysypisko. Reszta jest spalana, poddawana recyklingowi lub kompostowana. W Polsce na wysypiska trafia aż 70% śmieci, a każdy z nas rocznie "produkuje" ok. 315 kilogramów różnych odpadów.

Recykling, czyli procesy, w których odpady przetwarzane są na nowe produkty to jeden z najlepszych sposobów gospodarki odpadami, ponieważ pozwala używać tych samych materiałów wielokrotnie. Ale recykling wymaga zmiany nawyków - wymaga odpowiedzialnej segregacji odpadów. Bardzo często, zwłaszcza w gospodarstwach domowych i miejscach publicznych segregacja dotyczy zużytych opakowań. Dzięki temu naprawdę oszczędzamy zasoby przyrody i energię, a przede wszystkim zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.


"Skrzydlaci przyjaciele" konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków odkrywających tajemnice przyrody

"Skrzydlaci przyjaciele" to Międzynarodowy XIII Konkurs plastyczny dla najmłodszych pasjonatów przyrody.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Przedmiot konkursu:

Prace przestrzenne i płaskie tematycznie związane z ptakami i owadami żyjącymi w lasach, na łąkach i polach.

Organizator:

Przedszkole Samorządowe nr 64 PN. „Akademia Jasia i Małgosi"15-349 Białystok, ul. Dubois 12

Kontakt: Dorota Kazberuk, Barbara Sierzputowska, Anna Ostaszewska, Anna Laskowska, Izabela Łagoda

tel. 85 745 30 50

                                                     e-mail: przedszkole64@op.pl

ZAPRASZAMY !


Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Białowieski Park Narodowy zaprasza gimnazjalistów z terenu województwa podlaskiego do uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekologicznej: „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce

Białowieski Park Narodowy zaprasza gimnazjalistów z terenu województwa podlaskiego

do uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekologicznej:

„Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce"

Z uwagi na „rocznicową" - V edycję Konkursu, tematyka zadań praktycznych będzie różnorodna – dotyczyć będzie żubra – gatunku ocalonego od zagłady podkreślając udany proces restytucji, w 85 jego rocznicę, biologii, ekologii, zagrożeń i ochrony tego wyjątkowego ssaka jak też walorów przyrodniczych Puszczy czy rozwoju zrównoważonego.Konkurs przebiegał będzie w trzech etapach, a jego finał odbędzie się w Białowieży.

Etap szkolny – zgłoszenia przyjmowane do 12 września 2014 r. Na tym etapie uczniowie  rozwiązują test wiedzy dostarczony przez Organizatora.

Etap powiatowy – 9 października 2014 r. Uczniowie rozwiązują test o tematyce ekologicznej kwalifikujący do udziału w Finale Wojewódzkim Konkursu

Etap wojewódzki – odbędzie się 20 listopada 2014 r. w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego.

Współorganizatorzy:
- Biebrzański Park Narodowy;
- Narwiański Park Narodowy;
- Wigierski Park Narodowy;
- Suwalski Park Krajobrazowy;
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej;
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi;
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych z woj. podlaskiego

Terminy i miejsce:
- do 12.09.2014r – przesłanie pocztą/ drogą elektroniczną zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie;
- 18.09.2014r – etap szkolny (rozwiązanie testu);
- 09.10.2014r – etap powiatowy (rozwiązanie testu);
- do 07.11. 2014r – przesłanie przez finalistów do etapu wojewódzkiego pracy autorskiej na adres organizatora;
- 20.11. 2014r – finał wojewódzki w siedzibie organizatora.

Więcej informacji o konkursie tutaj.

Zapraszamy serdecznie wszystkich gimnazjalistów do udziału w konkursie!


Konkurs fotograficzny "Las i my"

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach wspólnego przedsięwzięcia II Targów Leśnych „Las i my”, współorganizowanych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwo Rudka.

Celem konkursu jest:

  • Promocja polskich lasów oraz zwiększenie wrażliwości uczestników na otaczającą  przyrodę i piękno okolicznych krajobrazów
  • Aktywizacja społeczności lokalnej, zwłaszcza młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej poprzez rozwijanie zdolności artystycznej
  • Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii

W konkursie wyróżnia się dwie kategorie, do których można zgłaszać prace:

  • „Drewno" – zdjęcia przedstawiające drewno w różnych formach i sposobach jego zastosowania.
  • „Cuda i tajemnice lasów" – zdjęcia przedstawiające ciekawe obiekty i zjawiska występujące w lasach.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

 

  


Konrurs literacko-plastyczny "Wakacyjne bezpieczeństwo widziane oczami dziecka"

 Nadleśnictwo Czarna Białostocka informuje i zachęca do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym  – „Wakacyjne bezpieczeństwo widziane oczami dziecka", współorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

          Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VI oraz szkół gimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego.

          Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w poniższym załączniku.


Konkurs na Pierwszą ”Biebrzańską Miss”!

Biebrzański Park Narodowy, w porozumieniu z Instytutem Biologii Ssaków w Białowieży, organizuje konkurs na Biebrzańską Miss Alei.

Biebrzański Park Narodowy, w porozumieniu z Instytutem Biologii Ssaków w Białowieży, organizuje konkurs na Biebrzańską Miss Alei.

 

 

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) z gmin: Augustów, Bargłów Kościelny,  Lipsk, Sztabin, Tykocin, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Jedwabne, Wizna, Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola, Rutki - zlokalizowanych w granicach obszarów Natura 2000. Do konkursu są przyjmowane zgłoszenia od osób indywidualnych, jak też zgłoszenia grupowe.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi i zaangażowanie społeczeństwa w ochronę rodzimego krajobrazu kulturowego, promowanie gatunków rodzimych. Jak też zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z wprowadzania gatunków obcego pochodzenia. Gatunki inwazyjne stanowią jedno z najważniejszych przyczyn spadku liczebności ptaków wodno-błotnych w dolinie Biebrzy.

Szczegóły konkursu: regulamin oraz formularze zgłoszeniowe na stronie www.biebrza.org.pl w zakładce Konkursy

Bezpośredni link:

http://www.biebrza.org.pl/774,konkurs-biebrzanska-miss-alei.html

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI!

  


SKRZYDLACI PRZYJACIELE

Konkurs plastyczny dla najmłodszych pasjonatów ptaków i owadów

Konkurs plastyczny dla najmłodszych pasjonatów ptaków i owadów organizowany we współpracy z Nadleśnictwem Supraśl

Podlascy leśnicy w imieniu własnym i organizatorów zapraszają  przedszkolaki  do udziału w konkursie plastycznym „Skrzydlaci przyjaciele"

Konkurs został objęty honorowym patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Przedmiot konkursu: Prace przestrzenne i płaskie tematycznie związane z ptakami i owadami żyjącymi w lasach, na łąkach i polach.

Termin nadsyłania prac: 04. 04. 2014 r.

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 64

„Akademia Jasia i Małgosi"

15-349 Białystok, ul. Dubois 12

tel. 85 745 30 50

e-mail: przedszkole64@op.pl

Współpraca: Nadleśnictwo Supraśl