Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Lasy Nadleśnictwa Czarna Białostocka to jedne z bardziej zróżnicowanych biologicznie i najbardziej zasobnych lasów w Polsce.

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny i dębu. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m 3/ha.

Udział siedlisk leśnych

W Nadleśnictwie Czarna Białostocka dominują typy siedliskowe Lasu Mieszanego Świeżego LMśw (34,60%). Siedliska lasowe zajmują 78,15% (19371,94ha) powierzchni nadleśnictwa, natomiast borowe 21,85% (5417,02ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Udział gatunków lasotwórczych

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

  • 9 proc. – I klasa
  • 19 proc. – II klasa
  • 23 proc. – III klasa
  • 20 proc. – IV klasa
  • 14 proc. – V klasa
  • 15 proc. – VI klasa i starsze