Wydawca treści Wydawca treści

Instytucje i organizacje centralne:

Ministerstwo Środowiska                      

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe     

RDLP w Białymstoku                                

RDLP w Gdańsku                          

RDLP w Katowicach                         

RDLP w Krakowie                       

RDLP w Krośnie                                       

RDLP w Lublinie                                 

RDLP w Olsztynie                          

RDLP w Pile                                          

RDLP w Poznaniu                                  

RDLP w Radomiu                                

RDLP w Szczecinie                      

RDLP w Szczecinku                                    

RDLP w Toruniu                          

RDLP w Warszawie                                    

RDLP we Wrocławiu                              

RDLP w Zielonej Górze                         

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (CILP)          

Portal Leśno Drzewny PGL LP                                        

e-drewno                                                                     

 

Ochrona przyrody:

Natura 2000

Natura 2000 - potral informacyjno-edukacyjny                                                                 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"     

Klub Przyrodników                                                    

WWF Polska                                                        

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków            

Komitet Ochrony Orłów                                           

Liga Ochrony Przyrody 

Ekofundusz     

 

Parki Narodowe i Krajobrazowe:

Białowieski Park Narodowy                                          

Biebrzański Park Narodowy                                     

Narwiański Park Narodowy                                     

Wigierski Park Narodowy                                       

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej         

 

Urzędy:

Podlaski Urząd Wojewódzki                                      

Urząd Miejski w Białymstoku                                  

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Urząd gminy Nowy Dwór

Portal miejski Sokółka                                            

Gmina Sokółka                                                 

UM w Dąbrowie Białostockie                          

Gmina Janów                                                               

Gmina Sidra

Gmina Kuźnica                                  

UM Wasilków                                 

Gmina Korycin                                      

Gmina Suchowola

Gmina Czarna Białostocka  

Wrota Podlasia

Zielone Wrota               

 

Polskie Towarzystwo Leśne                        

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa   

Towarzystwo Przyjaciół Lasu                 

Związek Leśników Polskich                   

Solidarność w lasach                           

 

Pogoda                                                                  

 

 

 

Edukacja dla najmłodszych                             

Przyrodniczy Portal Informacyjny                   

Lasy Rysia eRysia

Leśna encyklopedia

Encyklopedia leśna                                     

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Wykaz organizacji pozarzadowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich                              

 

 

 

Czasopisma leśne:

"Łowiec Polski"                         

"Brać Łowiecka"                              

"Poznajmy Las"                                    

"Przegląd Leśniczy"                                  

"Trybuna Leśnika"                                            

"Las Polski"

"Sylwan"

"Przyroda Polska"

"Echa Leśne"                                  

"Głos lasu"                                           

"Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych"         

"Drwal"                                                 

 

 

 

Przydatne w pracy:

System prawniczy lexisnexis                   

System prawniczy lex                                         

Portal podatkowo księgowy                                                                         

ZUS Białystok                                          

Sejm                                                      

Główny Urząd Statystyczny                     

Ministerstwo Finansów                                          

 

 

Inne strony leśne:

Instytut Badawczy Leśnictwa                      

Mapa zagrożenia pożarowego lasów w Polsce          

Białowieska Stacja Geobotaniczna UW Wydział Biologii              

Zakład Badania Ssaków    

Zakład Lasów Naturalnych IBL w Białowieży                 

Zakład Informatyki Lasów Państwowych          

Leśny Bank Genów w Kostrzycy   

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku             

Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie         

Zakład Ochrony Lasu w Gdańsku                    

Ośrodek Rozwojowo - Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu 

 

 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

Wirtualne lasy                                                    

Lasy Polskie                                          

Forum leśne                                          

FSC Polska                                   

OTL Jarocin                                    

Puste biurko                                           

Hurtownia danych               

Forum Leśno Samorządowe                              

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie                 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej      

Związek Szkółkarzy Polskich                   

Tematyka leśna                                 

Forum leśne                                   

Portal związany z lasami                       

Serwis intranetowy LP                           

Kolegium Lasów Państwowych             

System Zgłaszania Błędów                      

System Informacyjny Rejestratora Leśniczego              

Forum Rejestratorów

Firma Taxus Si                                  

Stacja Oceny Nasion                             

Mapa zakazów wstępu do lasu                          

Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego LP              

Mapa regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego                                              

Biuro Nasiennictwa Leśnego                                

System informatyczny Biura Nasiennictwa Leśnego "SEMEN"

Ciekawe miejsca