Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Czarna Białostocka
Nadleśnictwo Czarna Białostocka
85 710 33 80
85 710 37 06

ul. Marszałkowska 27

16-020 Czarna Białostocka

NIP: 542-030-42-93

Nadleśniczy
Janusz Samociuk
85 710 33 80
Zastępca Nadleśniczego
Włodzimierz Protasiewicz
85 710 33 80
Główny Księgowy
Ewa Prochor
85 710 39 16
Inżynier Nadzoru
Przemysław Bielecki
85 710 37 14, 696 677 441
Inżynier Nadzoru
Marcin Konik
85 710 37 14, 603 172 313
Sekretarz
Maciej Koperski
85 710 39 17, 603 391 503

Dział finansowo-księgowy

Joanna Chwaszczewska
Starszy specjalista ds. podatkowych
Tel.: 85 710 37 13
Barbara Wierzbicka
Starszy księgowy, kasa
Tel.: 85 710 37 13
Katarzyna Pyczkowska
Starszy specjalista ds. księgowych
Tel.: 85 710 37 13
Beata Rutkowska
Starszy księgowy
Tel.: 85 710 37 13

Dział administracyjno-gospodarczy

Piotr Wolański
Stanowisko ds. budownictwa
Tel.: 85 710 37 10, 603 958 519
Krystyna Demianiuk
Stanowisko ds. administracyjnych i gospodarki lokalowej
Tel.: 85 710 37 10,
Agata Kubiak
starszy referent
Tel.: 85 710 37 10, 608 417 292
Monika Koperska
Sekretariat
Tel.: 85 710 33 80

Stanowisko ds. pracowniczych

Bożena Mołodziejko
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: 85 710 37 16, 601 414 188

Dział gospodarki leśnej

Agnieszka Szumarska
Stanowisko ds. marketingu
Tel.: 85 710 37 12, 603 594 102
Iwona Urban
Stanowisko ds. marketingu
Tel.: 85 710 37 12, 603 594 102
Jakub Kacprzak
Stanowisko ds. ochrony przyrody, certyfikacji i LMN
Tel.: 85 710 37 11
Julita Żyndul
Stanowisko ds. stanu posiadania
Tel.: 85 710 37 11
Iwona Kowalska
Stanowisko ds. hodowli lasu, selekcji i nasiennictwa
Tel.: 85 710 37 09
Aneta Szymczyk
Stanowisko ds. ochrony p.poż., łowiectwa, ochrony lasu
Tel.: 85 710 37 09, 507 322 765
Piotr Maciulewski
Stanowisko ds. pozyskania drewna
Tel.: 85 710 37 09
Katarzyna Błahuszewska
Stanowisko ds. pozyskania drewna, lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
Tel.: 85 710 37 09

Stanowisko ds. Edukacji

Wojciech Rudnik
Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Tel.: 85 710 37 18, 603934344

Posterunek Straży Leśnej

Wojciech Borys
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 85 710 37 07, 603 594 116
Maciej Urban
Strażnik Leśny
Tel.: 85 710 37 07
Krzysztof Bosko
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 85 710 37 07

Gospodarstwo Nasienno - Szkółkarskie

Lech Chwaszczewski
Leśniczy szkółkarz
Tel.: 85 710 37 01, 603 594 115