Od dziś wznawiamy konsultacje dotyczące moratorium

Witamy na stronie poświęconej konsultacjom. Konsultacje dotyczą obszarów objętych ograniczeniami w pozyskiwaniu drewna, wprowadzonych 8 stycznia br. (tzw. moratorium). Po półrocznym okresie obowiązywania ograniczeń, przedstawiamy propozycję ich aktualizacji. Aktualizacja została przygotowana na polecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Konsultacje to kontynuacja procesu rozpoczętego w czerwcu. Wówczas, ze względu na terminy postawione przez MKiŚ, konsultacje były z konieczności bardzo ograniczone. Dzięki wydłużeniu terminów przez ministerstwo, mają Państwo więcej czasu na zapoznanie się z materiałami i złożenie uwag.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Konsultacje są przeznaczone dla każdego. Uwagi mogą przysyłać osoby fizyczne i osoby prawne: organizacje społeczne, firmy, samorządy i in. Warunkiem jest podpisanie się pod treścią imieniem nazwiskiem. Administratorem Państwa danych osobowych jest RDLP w Białymstoku. Poniżej znajdą Państwo klauzulę informacyjną RODO. Nadesłanie uwag jest równoznaczne z jej zaakceptowaniem.

MATERIAŁY

Przygotowaliśmy dla Państwa materiały w następującym układzie:

- mapa obszarów objętych moratorium wraz z propozycją aktualizacji, 

- wykaz wydzieleń leśnych ujętych w propozycji aktualizacji wraz z uzasadnieniem zmian,

- analiza gospodarczo – ekonomiczna.

Materiały dostępne są na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw.

WEBINAR INSTRUKTAŻOWY

19 lipca o godz. 13:00 zapraszamy na spotkanie on-line, podczas którego przedstawimy naszą propozycję aktualizacji obszarów objętych ograniczeniami. Opowiemy, jakie zmiany proponujemy i dlaczego zdecydowaliśmy się na nie. Wyjaśnimy, jak będą przebiegały konsultacje.

Webinar nie służy do zgłaszania uwag. Prosimy, by na czacie formułować pytania o kwestie techniczne, charakter zmian, zgłaszać trudności i ew. błędy.

Link do spotkania zostanie opublikowany w dniu spotkania, czyli 19 lipca 2024r. o godz. 9:00 na stronie RDLP w Białymstoku oraz nadleśnictw.

JAK I DO KIEDY ZGŁOSIĆ UWAGI?

Uwagi przyjmujemy pisemnie na adres: konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl bądź pocztą tradycyjną.

Na uwagi czekamy od dziś (15 lipca) przez 21 dni (do 4 sierpnia).

CO Z UWAGAMI ZGŁOSZONYMI W CZERWCU?

Pozostają w mocy, a ich treść publikujemy na stronie internetowej RDLP w Białymstoku. Jeśli ktoś z Państwa chciałby złożyć uwagi ponownie, może to zrobić. W sytuacji, gdy w ostatnim czasie zmienili Państwo zdanie w zakresie uwag złożonych w czerwcu, można je wycofać i złożyć nowe uwagi.

KONTAKT

Jeśli mają Państwo pytania i uwagi dotyczące samego procesu konsultacji i materiałów, zapraszamy do kontaktu konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl

Ruszają wznowione konsultacje aktualizacji terenów objętych styczniowym moratorium pozyskania drewna. Od dziś do 4 sierpnia można składać uwagi odnośnie zaktualizowanej propozycji obszarów.

Przypomnijmy – decyzja minister klimatu i środowiska z 8 stycznia br. wprowadziła półroczny zakaz i ograniczenia pozyskiwania drewna w dziewięciu lokalizacjach w kraju. Dotyczyła 94 tys. ha lasów położonych na terenie 28 nadleśnictw.

Przed upływem pół roku ministerstwo przedłużyło zakaz, polecając jednocześnie, by Lasy Państwowe zaproponowały aktualizację objętych nim terenów. Leśnicy przygotowali taką propozycję i to ona jest przedmiotem obecnych konsultacji.

Konsultacje prowadzi pięć regionalnych dyrekcji, na obszarze których znajdują się lasy objęte moratorium. To RDLP w: Białymstoku, Gdańsku, Krośnie, Radomiu i Wrocławiu. W każdej z propozycji w różnym stopniu zmieniają się lokalizacje, ale ogólna powierzchnia jest większa lub równa tej wskazanej w styczniu br.

Dodajmy, że propozycje były już zaprezentowane publicznie w czerwcu. Terminy zakreślone przez MKiŚ pozwalały na zbieranie uwag jedynie w ciągu kilku dni.

Ministerstwo istotnie wydłużyło terminy, dzięki czemu mogliśmy przedłużyć konsultacje społeczne. Wszyscy, którzy chcą się zapoznać z naszymi propozycjami i przedstawić swoje uwagi mają na to trzy tygodnie – wyjaśnia Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Dodajmy, że uwagi złożone w czerwcu pozostają w mocy. Ich treść jest publikowana wraz z materiałami, które podlegają konsultacjom.

W pierwszym tygodniu konsultacji RDLP zorganizują spotkania instruktażowe on-line, podczas których omówione zostaną szczegóły dotyczące zmian w poszczególnych obszarach objętych moratorium oraz przebieg samych konsultacji.

Przyjmowanie uwag zakończy się 4 sierpnia. W ciągu trzech tygodni RDLP ustosunkują się do nich. Zarówno uwagi, jak i stanowisko Lasów Państwowych zostanie opublikowane na stronach internetowych. Raporty z konsultacji zostaną opublikowane i przedstawione Ministerstwu Klimatu i Środowiska. W oparciu o ten materiał MKiŚ podejmie decyzje co do dalszych losów obszarów objętych moratorium.

Styczniowa decyzja o wprowadzeniu moratorium miała zarówno zdecydowanych entuzjastów, jak i zagorzałych krytyków. Dlatego dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych, by zapoznali się z naszą propozycją aktualizacji i wypowiedzieli się na jej temat – mówi dyrektor Koss.

Dalszy harmonogram konsultacji:

  • 19 lipca godz. 13:00 – spotkania instruktażowe on-line organizowane przez RDLP w Białymstoku, link do spotkania zostanie opublikowany w dniu spotkania o godz. 9:00 na stronie RDLP w Białymstoku oraz nadleśnictw;
  • do 4 sierpnia – przyjmowanie uwag;
  • 25 sierpnia – publikacja uwag i odpowiedzi na nie;
  • 30 września – publikacja raportu z konsultacji.