Asset Publisher Asset Publisher

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od 2011 oddajemy hołd żołnierzom polskiego podziemia walczących do ostatka o kraj niepodległy i wolny od narzuconego bolszewizmu. 1 marca 1951 roku komuniści zamordowali ostatnich przywódców ostatniej siatki konspiracyjnej kontynuującej od 1945 roku działalność Armii Krajowej. To dzień, który jest „wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”. Tak brzmiało uzasadnienie dołączone do projektu ustawy o ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

1 marca leśnicy z Nadleśnictwa Czarna Białostocka wraz z reprezentantami Urzędu Miejskiego na czele z Panem Burmistrzem, nauczycielami i młodzieżą szkół podstawowych oraz przedstawicielami innych urzędów złożyli kwiaty  pod pomnikiem „W hołdzie Rodakom poległym w walkach za wolną i niepodległa Polskę”. Kwiaty i modlitwa to tylko symbol, ale jakże ważny i znaczący w podtrzymywaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Dzięki symbolom świadczymy o ich słusznej walce, o tym, że nie zgadzamy się na przemoc, na niesprawiedliwość i propagandę, która żołnierzy niezłomnych nazywała „bandą reakcyjnego podziemia”.

Mordowani w mrocznych więzieniach, torturowani i poniżani kończyli życie od strzału w tył głowy. Zakopywani w kloakach, piwnicznych dołach, mieszani z wapnem, wymazywani z pamięci. Szacuje się, że ,,w walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach”.

Żołnierze antykomunistycznego podziemia byli najliczniejszą strukturą, aż do momentu zawiązania się „Solidarności”. Walka ze złem wciąż trwa, nigdy się  nie skończyła, wolność, którą cieszymy się na co dzień, nie jest nam dana na zawsze. Pamiętajmy.

 

 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/polityka-historyczna/zolnierze-wykleci/narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych

https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/dzien-pamieci-zonierzy-wykletych-2018-11-16-nnyt/