Aktualności Aktualności

Konsultacje

Nadleśnictwo Czarna Białostocka zaprasza dnia 3 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 na spotkanie, które odbędzie się na Sali Narad Nadleśnictwa Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka, w celu przeprowadzenia konsultacji wyznaczanych obszarów lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów samorządów społecznych, lokalnej społeczności oraz lokalnych organizacji zaangażowanych w problematykę leśną. Jego ideą  jest zainicjowanie dialogu społecznego w okresie sporządzania nowego planu urządzenia lasu, a wypracowane w trakcie spotkań i konsultacji uwagi uwzględnione w przyszłym PUL.

Głównym założeniem spotkania jest poddanie konsultacjom wyznaczonych obszarów, które uzyskają statut „Lasów o zwiększonej funkcji społecznej”, a także sposobu ich zagospodarowania.  

Priorytetem stawianym podczas wyznaczania lasów o zwiększonej funkcji społecznej są kategorie: zachowanie trwałości lasu, bezpieczeństwa publicznego, pożarowego a także walory krajobrazowe. Następstwem tych ostatnich są takie zasady gospodarowania, które nie powodują nagłych zmian w krajobrazie.

Spotkanie ma na celu także uwzględnienie różnorodnego charakteru potrzeb społecznych m.in.: ograniczenie stosowania wycinki lasów zrębem zupełnym i preferowanie cięć odnowieniowych pozwalających na większe zróżnicowanie gatunkowe struktury lasu, wprowadzanie zabiegów gospodarczych nakierowanych na poprawę stanu zdrowotnego i zróżnicowanie struktury lasu, uwzględnienie w szerszym udziale procesów odnowienia naturalnego lasu oraz wykonywania prac gospodarczych w okresie minimalnego ruchu rekreacyjnego.

Szczegółowe informacje o lokalizacji powierzchni lasów o zwiększonej funkcji społecznej dostępne są w materiałach umieszczonych poniżej.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy o przesłanie mailem :  czarnabialostocka@bialystok.lasy.gov.pl

załącznik 1 : mapa dotyczącą stref oddziaływania społecznego (po uwzględnieniu uwag ze spotkania z 3 kwietnia)