Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody

 
Na terenie Nadleśnictwa Czarna Białostocka zlokalizowanych jest 86 pomników przyrody w tym:
- 56 pojedynczych drzew
- 3 grupy drzew
- 1 aleja (34 szt.)
- 25 pojedynczych głazów narzutowych
- 1 grupa głazów narzutowych (2 szt.)
 
 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Są to okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.