Asset Publisher Asset Publisher

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPRZEDAŻY DREWNA I SADZONEK

SPRZEDAŻ DETALICZNA W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

SPRZEDAŻ DETALICZNA W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Tryb postępowania:

  1. Klient zainteresowany zakupem detalicznym kontaktuje się telefonicznie z osobą zajmująca się sprzedażą drewna:

- Iwoną Urban, tel. 603 594 102, 85 710 37 12 lub z leśniczym (wykaz telefonów znajduje się na stornie internetowej nadleśnictwa),

- sadzonek Lechem Chwaszczewskim 603 594 115.

  1. Po uzgodnieniu ilości i rodzaju zamawianego surowca, leśniczy przekazuje telefonicznie dane dotyczące zakupu do osoby zajmującej się sprzedażą drewna w biurze Nadleśnictwa.
  2. Klient otrzymuje informację telefoniczną o kwocie do zapłaty.

Należności są przyjmowane jedynie bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy Nadleśnictwa Czarna Białostocka:

- 71 2030 0045 1110 0000 0072 7200

- 87 1020 1332 0000 1102 0917 7884


Tytuł przelewu: za drewno/sadzonki w detalu, imię i nazwisko oraz adres kupującego drewno. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Nadleśnictwa Czarna Białostocka.

  1. Nadleśnictwo wystawia fakturę tradycyjną której odbiór następuje po uzgodnieniu z leśniczym lub elektroniczną (przesyłana na wskazany adres e-mail). Po otrzymaniu dokumentu kupujący uzgadnia wywóz drewna z lasu lub odbiór sadzonek, ze szkółki leśnej.