Asset Publisher Asset Publisher

IX Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej

Już dziewiąty raz w Czarnej Białostockiej odbyły się Spotkania Hubertowskie.

IX Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej rozpoczęły się w sobotę 5 września zawodami w strzelectwie myśliwskim na strzelnicy w Karakulach, gdzie myśliwi rywalizowali o miano najlepszego strzelca. Następnie, w kościele pw. Świętej Rodziny odbyło się IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Czy warto liczyć zwierzynę".

Referaty wygłosili: Zbigniew Borowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa, Jakub Pałubicki z Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi i prof. Jan Grajewski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. Jakub Borkowski i Marta Damaszel z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Piotr Wawrzyniak z RDLP w Białymstoku. Poruszono m.in. takie kwestie, jak zasadność liczenia zwierzyny, czy – jak najbardziej aktualne – problemy gospodarowania populacją dzika.

W seminarium wzięli udział myśliwi, leśnicy, ludzie świata nauki i samorządowcy. Szerokie spektrum tematów jakie zaprezentowano oraz dyskusje, które toczyły się podczas wykładów i w kuluarach, świadczą o potrzebie wypracowania korzystnych rozwiązań problemów na styku myśliwi-rolnicy- leśnicy. Zmiany, zachodzące w biologii i sposobach żerowania oraz zachowań zwierząt – w szczególności dzików – które są coraz częściej sprawcami dotkliwych szkód w uprawach rolnych, to problem o którym warto dyskutować i wspólnie w jak najszerszym gronie znaleźć najbardziej korzystne rozwiązania.

Niedzielne uroczystości  rozpoczęły się nabożeństwem w Kościele pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej z udziałem leśników, myśliwych, zaproszonych gości i mieszkańców. Kościół, z unikalnym w skali kraju ołtarzem i wystrojem wykonanym z poroży jeleniowatych oraz ołtarzem przedstawiającym św. Eustachego – patrona leśników i myśliwych, podkreślał myśliwski i leśny charakter uroczystości.

Od godziny 14 w wyjątkowej scenerii nad Zalewem Czapielówka były liczne atrakcje dla ciała i dla ducha. Tradycyjnie już odbył się konkurs kulinarny „Hubertowskie Jadło", gdzie można było skosztować potraw przygotowanych przez uczestników w kategoriach: potrawy z ziemniaków, leśne rarytasy i nalewki. Na usytuowanej na pomoście scenie odbywały się koncerty orkiestry dętej z Sokółki, zespołu "Hubertus", solistów zespołu "Belcanto", zespołów "I o to chodzi" oraz "Sakseufonia", Trio Akordeonowego "Akord", "Gaj", oraz zespołu muzyki myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka.

Aplauz publiczności wzbudziły pokazy sokolników, wabienia zwierzyny, a także prezentacja psów myśliwskich. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszczy Knyszyńskiej i Nadleśnictwa Suwałki,  gdzie można było wziąć udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez leśników, zapoznać się z funkcjonowaniem szkółki kontenerowej, obejrzeć prezentacje sprzętu szkółkarskiego i do utrzymania dróg, oraz maszyny używane przez zakłady usług leśnych. Chętni mogli pomierzyć dłużycę i stos drewna, za pomocą świdra Presslera policzyć przyrosty w drewnie, samodzielnie wykonać budki dla ptaków, posadzić własne drzewko, a nawet zakupić sadzonki drzew i krzewów.

      Coroczne Spotkania Hubertowskie przyjęły sobie za cel przybliżanie społeczeństwu tradycji i kultury łowieckiej oraz możliwość poznania pracy i pasji leśników. Licznie odwiedzający imprezę świadczą, że warto przybliżać tematy związane z lasem i można to robić w sposób naprawdę ciekawy.

Organizatorami tegorocznych Spotkań Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej byli: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Powiat Białostocki, Gmina Czarna Białostocka, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku, parafia pw. Św. Rodziny, Dom Kultury W Czarnej Białostockiej

 

   Do zobaczenia za rok na X jubileuszowych Spotkaniach Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej.

                                                                                        

 

Autorzy zdjęć :

                                                                                        Alicja Milewska

                                                                                        Wojciech Borys

                                                                                        Grzegorz Wilczewski

                                                                                        Andrzej Kudlewski

                                                                                        Luiza Antowska

                                                                                       Jacek Bielski


Czas podsumowań Spotkań Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej

Za nami już ósme Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej. Spotkanie, które zrzesza pasjonatów kultury myśliwskiej i leśnej z całej Polski.

Liczne grono odwiedzających przybyło w niedzielę 7 września nad zalew Czapielówka w Czarnej Białostockiej. Odbył się tam po raz ósmy festyn rodzinny pod hasłem „Spotkania Hubertowskie". Dzień wcześniej przedstawiciele łowiectwa m.in.: p. Jarosław Żukowski – Przewodniczący ZO Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku, p. Marek Piotr Krzemień – Wielki Mistrz Honorowy „Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia", samorządowcy w osobie p. Macieja Żywno – Wojewodę Podlaskiego, p. Mieczysława Baszko – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, p. Michała Popiołka z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii,  p. Wiesława Pusz – Starostę Powiatu Białostockiego, p. Jolanty Den – Wicestarosty Powiatu Białostockiego, leśnicy, delegacje myśliwych i leśników z Litwy i Białorusi m.in.: p. Petras Kanapienis – Dyrektor Lasów Państwowych na Litwie, p. Paulius Uleckas, a także zainteresowane osoby uczestniczyły w Seminarium pn. „Gospodarka populacją dzika w sytuacji zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF)". Wybór tematyki seminarium był podyktowany istniejącym zagrożeniem tymże wirusem we wschodniej części kraju. Wygłoszone referaty, wypowiedzi i dyskusje, wskazywały na potrzebę wypracowania sposobów postępowania w obecnej sytuacji.

Po części seminaryjnej zaproszeni goście udali się na uroczyste otwarcie nowopowstałego Ośrodka Edukacji Leśnej im. Leśników Puszczy Knyszyńskiej. W skład ośrodka wchodzi zabytkowa (zmodernizowana) wyłuszczarnia nasion z 1934r. oraz sala konferencyjno-edukacyjna. W wyłuszczarni odwiedzający mogą zobaczyć m.in.: proces technologiczny wyłuszczania nasion i żywicowania. Zachowane maszyny, urządzenia i archiwalne zdjęcia z pewnością zainteresują turystów oraz uczniów.

W niedziele organizatorzy, leśnicy oraz myśliwi wspólnie świętowali kolejny dzień Spotkań Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej. Uroczystości  rozpoczęły się nabożeństwem w Kościele pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej. Kościół, w którym odbyło się główne nabożeństwo odznacza się unikalnym w skali kraju ołtarzem wykonanym z poroży jeleniowatych oraz ołtarzem przedstawiającym św. Eustachego – patrona leśników i myśliwych.

Po zakończonym nabożeństwie, nad zalewem Czepielówka, odbył się festyn rodzinny. Słoneczna pogoda sprzyjała niedzielnej plenerowej imprezie zorganizowanej przez Urząd Gminy Czarna Białostocka, Białostocki Oddział Polskiego Związku Łowieckiego oraz leśników z nadleśnictw Puszczy Knyszyńskiej. Obchody rozpoczęły się koncertem Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Hubertus" z Kwidzyna, po którym to nastąpiło oficjalne otwarcie Spotkań Hubertowskich. W trakcie uroczystego otwarcia festynu Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego  przekazała na ręce Pana Ryszarda Ziemblickiego – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku podziękowania za współpracę przy modernizacji dróg powiatowych.

Myśliwi oraz leśnicy przygotowali na czas obchodów szereg atrakcji m.in.: występ Sygnalistów Myśliwskich przy ZO PZŁ w Białymstoku, konkurs na najlepsze "Hubertowskie jadło", degustację kuchni myśliwskiej, prezentację sokolników oraz wystawę odznak i trofeów łowieckich.  Ponadto Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Knyszyńska zaoferował atrakcje i konkursy o tematyce promującej drewno jako surowiec całkowicie odnawialny.

Niemałe zainteresowanie wzbudzali Kawalerowie Zakonu Orderu Złotego Jelenia, stowarzyszenia kultywującego staropolskie tradycje łowieckie. Ubrani w oryginalne stroje ozdobione galanterią myśliwską, w futrzanych czapach prezentowali się bardzo efektownie, zachęcając odwiedzających festyn do wspólnych zdjęć. Poza nieodzownym koncertem muzyki myśliwskiej, spotkaniom Hubertowskim towarzyszyły występy zespołów muzycznych oraz solistów z Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.

Coroczne Spotkania Hubertowskie  przyjęły sobie za cel przybliżanie społeczeństwu tradycję oraz kulturę łowiecką wywodzącą się jeszcze z czasów królewskich. Sądząc po licznie przybyłych, jak co roku, myślistwo jest dla jednych pasją życia, dla drugich dziedziną historycznej wiedzy, dla innych wreszcie atrakcyjnym i wzbudzającym zainteresowanie tematem.

Organizatorami tegorocznych Spotkań Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej byli: Gmina Czarna Białostocka, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku, Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Knyszyńska, Centrum Kultury Leśnej i Łowieckiej w Czarnej Białostockiej oraz Dom Kultury w Czarnej Białostockiej.

 

Autorzy zdjęć:

Katarzyna Błahuszewska

Andrzej Kudlewski

Grzegorz Wilczewski