Obiekty edukacyjne

Leśnicy są w tej szczęśliwej sytuacji, że do prowadzenia edukacji mogą wykorzystywać rzeczywisty obiekt – sam las. Nie mniej, mając na uwadze, szczególnie specyfikę kontaktów ze szkołami, pracą z dziećmi i młodzieżą, zadbano o odpowiednią infrastrukturę sprzyjającą prowadzeniu działań edukacyjnych.

Oferta edukacyjna

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń leśników podczas zajęć edukacyjnych w lasach, szkółkach leśnych i innych obiektach leśnych

Poznajemy drzewa i krzewy

Multimedialnym program „Poznajemy nasze drzewa i krzewy” jest częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”. Celem autorów było stworzenie motywującego i atrakcyjnego narzędzia do nauki oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów. Interaktywny program multimedialny, poruszający zagadnienie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem drzew, to narzędzie umożliwiające „samoedukację”, zarówno nauczycieli jak i uczniów na terenie całej Polski.