Teatrzyk Leśny

Las i teatr. Początki lasu i teatru sięgają pradawnych czasów, można powiedzieć, że istnieją od zawsze. Dlaczego więc nie połączyć tych dwóch form w jedno i nie pokazać lasu za pomocą teatru?

Po wycofaniu się lądolodu z terenów obecnej Polski, około 15 tysięcy lat temu zaczęły się pojawiać pierwsze krzewiaste wierzby i roślinność tundrowa. W miarę ocieplania się klimatu rozpoczęły ekspansję brzozy, a następnie pojawiła się sosna, świerk i olcha. Skład gatunkowy siedlisk leśnych zmieniał się wraz z klimatem, ale nie zatrzymało się rozprzestrzenianie się lasu.

Teatr powstał w starożytnej Grecji w VI w. p.n.e. z publicznych obrzędów religijnych, następnie przyjął charakter ludowy i powszechny, jak donosi Encyklopedia PWN. Wykształciła się wówczas charakterystyczna budowla teatralna z ołtarzem w formie koła u stoku góry, która stanowiła naturalną widownię. Pojawili się aktorzy, rekwizyty i sztuki, teatr przechodził kolejne stadia rozwoju, w tym pojawił się teatr objazdowy.

Całkiem przypadkiem zrodził się pomysł przedstawienia sposobów dokarmiania zwierząt i ptaków w lesie za pomocą teatrzyku. W łatwy sposób z prostych materiałów powstał miniaturowy las z jego mieszkańcami - zwierzętami i pracującymi tam leśnikami. Znalazł się też pewien chłopiec Leszek, którego po lesie oprowadzają leśnicy. Wyjaśniają w jaki sposób i czym dokarmiać zwierzęta zimą, gdzie umieszczać pożywienie i jak długo to robić. Pokazują karmniki dla ptaków i paśniki dla saren, jeleni i dzików. Leszek jest bardzo ciekawskim chłopcem, podobnie jak maluchy z Samorządowego Żłobka w Czarnej Białostockiej, jak przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie i przedszkolaki z Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie. Na teatrzyk leśny czekają już kolejne dzieci i ich opiekunowie, którzy doskonale wiedzą, jak ważny jest las i sztuka, natura i kultura. 

Zajęcia edukacyjne w formie teatrzyku leśnego rozbudziły wyobraźnię nie tylko dzieci ale i dorosłych. Nie tylko leśnikom zależy na przekazaniu w skuteczny i łatwy sposób podstawowej wiedzy o lesie. Od tego jak wychowamy najmłodsze pokolenie zależy istnienie lasu i teatru.

Zapraszamy do teatrzyku leśnego o każdej porze roku!