Aktualności Aktualności

Wizyta duchowieństwa Archidiecezji Białostockiej w Puszczy Białowieskiej

9 stycznia 2020 r. na terenie Nadleśnictw Białowieża i Hajnówka odbyła się narada leśników z udziałem przedstawicieli duchowieństwa Archidiecezji Białostockiej. Było to już dwudzieste spotkanie organizowane przez białostockich leśników, które odbyło się pod nazwą „Puszcza Białowieska – wyzwania XXI wieku”. Wydarzenie zostało objęte patronatem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Tradycja tego rodzaju spotkań w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z udziałem przedstawicieli duchowieństwa Archidiecezji Białostockiej, rozpoczęła się w 2000 r. również w Białowieży.

Na zaproszenie dyrektora RDLP w Białymstoku w spotkaniu wzięli udział: Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki – Jego Ekscelencja Tadeusz Wojda, Biskup Drohiczyński – Jego Ekscelencja Piotr Sawczuk, Biskup Łomżyński – Jego Ekscelencja Janusz Stepnowski, a także biskupi pomocniczy, biskupi seniorzy, duszpasterze leśników, duchowieństwo, dyrektor generalny Lasów Państwowych, dyrektor RDLP w Warszawie i dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, a także leśnicy z RDLP w Białymstoku.

W Ośrodku Edukacji Leśnej Jagiellońskie dyrektor generalny Lasów Państwowych przedstawił temat „Polskie Lasy Państwowe – teraźniejszość przyszłość zagrożenia”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. W dalszej części narady dostojni goście podczas wyjazdu terenowego odwiedzili kościół p.w. Św. Teresy od dzieciątka Jezus w Białowieży, białowieską cerkiew pw. Św, Mikołaja, nastepnie uczestniczyli w poświęceniu krzyża w miejscu bitwy szwadronu 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej w Uroczysku Topiło w Nadleśnictwie Hajnówka oraz zapoznali się z budową kaplicy w miejscowości Czerlonka.