Aktualności Aktualności

Wirus afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Podlaskiego a także materiały szkoleniowo-informacyjne dla myśliwych i leśników.

Wojewoda Podlaski podpisał 27 lutego 2014 r. nowe Rozporządzenie (Nr 3/2014) uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu.

Traci moc rozporządzenie Nr 2/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 20.02.2014 r.

 

Szczegółowe informacje oraz materiały dotyczące

afrykańskiego pomoru świń dostępne na stronach:

Głównego Inspektoratu Weterynarii

Wrota Podlasia