Aktualności Aktualności

Szkolenie pn. "Siedliska przyrodnicze występujące na terenie Puszczy Knyszyńskiej"

Pracownicy Nadleśnictwa Czarna Białostocka wzięli udział w szkoleniu pn. "Siedliska przyrodnicze występujące na terenie Puszczy Knyszyńskiej" prowadzonym przez dr Dana Wołkowyckiego.

Ochrona przyrody to ważny element pracy leśników, dlatego tak istotne jest poszerzenia wiedzy w tym kierunku. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z cyklu szkoleń zaplanowanych przez Nadleśnictwo.

Puszcza Knyszyńska jest bogactwem siedlisk przyrodniczych. Pracownicy Nadleśnictwa lepiej poznali kryteria ich wyznaczania oraz sposoby zagospodarowania na tych cennych terenach.