Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Czarna Białostocka ogłasza przetarg nieograniczony w trybie podstawowych na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na wykonanie robót budowlanych REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NR 2 Nr inw.: 16/584 NADLEŚNICTWA CZARNA BIAŁOSTOCKA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ.

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka ogłasza przetarg nieograniczony w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na roboty budowlane dotyczące remontu budynku biurowego nr 2 nr inw. 16/584 Nadleśnictwa Czarna Białostocka w Czarnej Białostockiej

 

Pełna treść ogłoszenia na stronie internetowej postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/806112