Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka ogłasza przetarg nieograniczony w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na roboty budowlane dotyczące budowy ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii Leśnictwa Czarna Wieś .

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikamina stronie internetowej postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/651195