Aktualności Aktualności

Ochronić rybołowa

W Nadleśnictwie Czerwony Dwór, wspólnie z Komitetem Ochrony Orłów zamontowano na drzewie specjalną „instalację” odstraszającą drapieżniki mogące zagrozić życiu rybołowów.

Niedawno fotopułapka zarejestrowała kunę na świerku, na którym znajdowało się gniazdo rybołowa. Po tym incydencie leśnicy zdecydowali się umieścić na drzewie tzw. „pleksi-kołnierz”. Leśnicy wyjaśniają, że jednym ze sposobów zabezpieczenia rybołowów przed drapieżnikami jest montaż na drzewie z gniazdem pierścienia ze śliskiego tworzywa lub blachy, które uniemożliwią drapieżnikom wspinanie się do gniazda.

Rybołowy to jedne z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków w Polsce.

W Polskiej czerwonej księdze zwierząt oraz w tzw. Dyrektywie ptasiej (Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), rybołów wymieniony jest jako gatunek  narażony na wyginięcie z powodu utraty siedlisk poprzez wyrąb starych drzew w pobliżu wód, intensyfikację turystyki wodnej oraz nielegalny odstrzał na stawach hodowlanych.

Od 2017 roku Nadleśnictwa Czerwony Dwór, Maskulińskie, Pisz, uczestniczą w projekcie: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA NATURA 2000 w Polsce”. Podjęte działania mają na celu powstrzymać spadek liczebności tych ptaków, a także znaleźć sposób na zwiększenie krajowej populacji.

W ramach projektu wspólnie z KOO w ubiegłym roku na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór zamontowano na drzewach osiem sztucznych gniazd/platform dla rybołowów.

Przypominamy podstawowe informacje o rybołowach:

  • ptaki lęgowe, których długość ciała wynosi około 55-58 cm. To, co wyróżnia je od myszołowów, to większa budowa ciała oraz dłuższe węższe skrzydła.
  •  Z wierzchu jednolicie brunatny, od spodu biały.
  •  Na białej głowie czarna pręga przez oko i krótki czub.
  • Żywi się wyłącznie rybami, na które poluje w spektakularny sposób rzucając się z powietrza i zanurzając się całkowicie w wodzie.
  • Do gniazdowania potrzebuje starych, okazałych sosen o płaskiej koronie. Przy ich braku korzysta ze sztucznych platform, a nawet gniazduje na słupach wysokiego napięcia.