Aktualności Aktualności

Nowa książka o Białowieży w latach 1919-1939

Na rynku wydawniczym pojawiła się książka pt. „W cieniu Puszczy Białowieskiej. Ilustrowany przewodnik po międzywojennych dziejach lasu, jego włodarzy i mieszkańców”. Autorami są Bogusław Kosel, Ewa Pirożnikow, Anna Kulbacka i Bogumiła Jędrzejewska. Intencją autorów było nakreślenie dziejów Białowieży i Puszczy Białowieskiej w latach międzywojennych.

We wstępie czytamy: „Odradzająca się Rzeczpospolita przejęła władzę nad obszarem Puszczy Białowieskiej dopiero w marcu 1919 roku. Po ponad wiekowym panowaniu rosyjskim i ciężkich stratach okresu I wojny światowej spowodowanych niemieckim gospodarowaniem, ten niezwykły las trafił w ręce polskich leśników. [...] Dwie dekady od 1919 do 1939 roku, którym poświęcamy tę książkę, stanowią w dziejach Puszczy Białowieskiej okres niezwykły i ze wszech miar godny zainteresowania. Wydarzenia tych lat pokazują proces intensywnej kolonizacji puszczy, rozbudowy przemysłu drzewnego i chemicznego, a także wsi, miasteczek i miast w tym regionie. Jednocześnie jest to okres, w którym rodzi się legenda Puszczy Białowieskiej, odkrywane są jej walory turystyczne i przyrodnicze, a także pragnienie ochrony jej pradawnego kształtu”.

        Książkę można nabyć drogą korespondencyjną w: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów; tel. + 48 62 76 15 045, +48 62 76 15 046, e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

Książka podzielona jest na 10 rozdziałów tematycznych, które rozpatrują różne aspekty dziejów rejonu Puszczy Białowieskiej. Punktem wyjścia do rozważań jest okres I wojny światowej i działania niemieckich okupantów, które paradoksalnie zapoczątkowały dynamiczny rozwój gospodarczy tego obszaru. Następnie autorzy zamieścili szczegółowy opis powstania i przemian administracji leśnej oraz zaangażowania Lasów Państwowych w działalność społeczno-kulturalną. W osobnych rozdziałach omówiono eksploatację obszarów leśnych, funkcjonowanie Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży, zagadnienia ochrony przyrody (w tym utworzenia Parku Narodowego) i rozwoju turystyki, restytucji żubrów i niedźwiedzi, polowań reprezentacyjnych, a także kształcenia leśników w Państwowej Szkole dla Leśniczych i budowy kościoła katolickiego w Białowieży. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami oraz reprintami archiwalnych dokumentów i map. Ciekawa oprawa graficzna i elegancki skład jest dziełem Jarosława Chyry.

Książka, licząca 344 strony, została wydana nakładem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, w twardych oprawach na kredowym papierze. Dzieło doskonale wpisuje się w liczne białowieskie jubileusze 100-lecia obchodzone obecnie i w najbliższych latach: Białowieskiego Parku Narodowego (1921−2021), Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych w Białowieży (1921−2021), której kontynuatorką od 1945 r. była Dyrekcja LP w Białymstoku, a obecnie jest Regionalna Dyrekcja LP w Białymstoku, parafii katolickiej w Białowieży (1926−2026) i Państwowej Szkoły dla Leśniczych (1929), której tradycje kontynuuje Technikum Leśne w Białowieży. Książka jest więc także hołdem dla ludzi, którzy sto lat temu swoją pracą i odważną kreatywnością zapoczątkowali w Białowieży wiele dzieł trwających i rozwijających się do naszych czasów.