Aktualności Aktualności

II Targi Leśne "Las i My"

Targi Leśne - na Podlasiu już jesienią 2014 !

Zapraszamy na II Targi Leśne „LAS i MY"

11-12 października 2014 r. w Szepietowie

Targi Leśne LAS i MY, to jedyne do tej pory, tak wielkie przedsięwzięcie w Polsce północno-wschodniej. Targi mają charakter wystawienniczy – wystawcy to główni producenci i użytkownicy sprzętu wykorzystywanego w sektorze leśnym i drzewnym.

Czekają na Państwa pokazy działania sprzętów i maszyn. Zostanie przeprowadzony wśród wystawców konkurs na Hit Targów.

Wydarzeniem towarzyszącym Targom będzie Otwarte Forum Dyskusyjne pn."Organizacja nadzoru nad lasami niepaństwowymi" z udziałem właścicieli i zarządców lasów niepaństwowych, ekspertów, naukowców i leśników.

Nadleśnictwa z obszaru RDLP w Białymstoku przygotują stoiska edukacyjne z licznymi konkursami oraz z pokazem wabienia zwierzyny łownej, występów sygnalistów myśliwskich, pokazu bezpiecznego użycia pilarki, udzielania pierwszej pomocy i wielu innych. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy  do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Las i My.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął:

 • Minister Środowiska
 • Wojewoda Podlaski
 • Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Opieki medialnej udzielają:

 • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
 • Polskie Radio Białystok
 • TVP Oddział Białystok
 • Radio Nadzieja
 • Nowa Gazeta Leśna
 • Gazeta Współczesna
 • Las Polski
 • Środowisko
 • Gazeta Przemysłu Drzewnego
 • Wiadomości Rolnicze

Dodatkowe informacje można uzyskać u Organizatorów wydarzenia:

1. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  www.odr.pl

tel. 86 275 89 44, fax. 86 275 89 20

e-mail: wpodr@zetobi.com.pl

2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku  www.bialystok.lasy.gov.pl

Ewa Majewska  tel. 85 748 18 17, 606 912 621

e-mail: ewa.majewska@bialystok.lasy.gov.pl

3. Nadleśnictwo Rudka  www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl

Błażej Safaryn, tel. 85 730 58 00

e-mail: rudka@bialystok.lasy.gov.pl