Aktualności Aktualności

Dzień wolny

31 października 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Nadleśnictwa Czarna Białostocka

Zarządzeniem Nr 31/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarna Białostocka  z dnia 13 października 2022 roku w sprawie  ustalenia  dnia 31 października 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników  Nadleśnictwa Czarna Białostocka, znak: NK.151.2.2022

 

31 października (poniedziałek) 2022 roku, dniem wolnym od pracy

 

                 w zamian za sobotę 22 października 2022 roku